ngói nakamura

Ngói Nakamura tại Đà Nẵng

Liên Hệ: 0935 494 086/

  • Mã sản phẩm
  • Số lượng đã bán Cái
  • Tình trạng Hàng mới
  • Bảo hành
  • Phí vận chuyển

Ngói sóng:
Kích thước: 484 x 320 mm
Trọng lượng: 3,8 kg
Ngói phẳng:
Kích thước: 484 x 320 mm
Trọng lượng: 3,4 kg

Mô tả ngắn

Ngói sóng:
Kích thước: 484 x 320 mm
Trọng lượng: 3,8 kg
Ngói phẳng:
Kích thước: 484 x 320 mm
Trọng lượng: 3,4 kg