z2228795552303_c5a8f0b45350eec46b0fd6d025101b32-1024x531

Ngói italia tại Đà Nẵng

Liên Hệ: 0935 494 086/

  • Mã sản phẩm
  • Số lượng đã bán Cái
  • Tình trạng Hàng mới
  • Bảo hành
  • Phí vận chuyển

Thông số kỹ thuật:
Ngói sóng:
+ kích thước:335 x 424
+ trọng lượng: 3,6-3,7 kg
+ Định mức lợp: 10 viên/m2
Ngói phẳng:
+ kích thước: 320 x 485 mm
+ trọng lượng: 4-4,2 kg
+ Định mức lợp: 10 viên/m2
Ngói phẳng lõm:
+ kích thước: 347 x 420 mm
+ trọng lượng: 4-4,2 kg
+ Định mức lợp: 10 viên/m2

Mô tả ngắn

Thông số kỹ thuật:
Ngói sóng:
+ kích thước:335 x 424
+ trọng lượng: 3,6-3,7 kg
+ Định mức lợp: 10 viên/m2
Ngói phẳng:
+ kích thước: 320 x 485 mm
+ trọng lượng: 4-4,2 kg
+ Định mức lợp: 10 viên/m2
Ngói phẳng lõm:
+ kích thước: 347 x 420 mm
+ trọng lượng: 4-4,2 kg
+ Định mức lợp: 10 viên/m2